Africa 2019 current entries

Anthony Muturi
Kelvin Irungu Wanjira
Mainye Melissa Mwende
Samuel Mungai Ndichu
Ghana Semi - final round

Date:
TBC
City:
TBC
Venue:
TBC
Time:
TBC
Entries open:
TBC
Entries close:
TBC
Kenya Semi - final round

Date:
TBC
City:
TBC
Venue:
TBC
Time:
TBC
Entries open:
TBC
Entries close:
TBC
Zimbabwe Semi - final round

Date:
TBC
City:
TBC
Venue:
TBC
Time:
TBC
Entries open:
TBC
Entries close:
TBC